Aktuality

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací K Lůžku, Hlavní v Dolních Jirčanech od 25. 4. do 9. 5. 2018

Silniční správní úřad obce Psáry povoluje zvláštní užívání komunikací K Lůžku a Hlavní v Dolních Jirčanech - překop v úseku mezi návsí a křižovatkou s ul. Pražská a v části kom. pod hřbitovní zdí na úrovni budovy restaurace v Dolních Jirčanech - od 25. 4. do 9. 5. 2018.

MAS Dolnobřežansko - vyhlášena dotační výzva

Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. se sídlem 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 24264831 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Napouštění bazénů

Žádáme občany, aby nenapouštěli bazény z vodovodního řadu. Dochází tím k náhlému odčerpání velkého množství vody z vodojemů a odtok je v tomto případě větší,  než je  denní povolený odběr podzemní vody z vrtů, takže se vodojemy nestíhají doplnit. V případě potřeby lze dovoz vody pro napuštění bazénu zajistit cisternou od spol. VHS Benešov.

Děkujeme za pochopení

Učitelské noviny píší o ZŠ Amos, obci Psáry a nové škole

Týdeník Učitelské noviny v aktuálním čísle zvěřejnil článek nejen o výstavbě naší nové školy, ale také o tom, jak se v ZŠ Amos žije nyní a jak funguje spolupráce školy a zřizovatele. Jelikož časopis nevychází v elektronické podobě, pro zájemce přikládáme článek v příloze.

Nalezen pejsek - již u majitele

Dnes v ulici Nad Soutokem byl nalezen černý pejske s hnědými tlapičkami. Majitel ať volá na úřad.

Prázdninové školky v naší obci

Na tábor jsou ještě malé? V prázdninové školce si užijí zabávu! Pro děti od 3 do 6 let nabízí prázdninovou školku v naší obci tři subjekty:

Mateřská škola Štědřík - určeno pro děti zapsané ve školce, 2. - 13.7. (mimo státní svátky a víkendy). Více informací na reditelkaatmsstedrik [dot] cz

Dětská skupina Klubíčko - 2. - 27.7., přihlašování na http://www.rcdomecek.cz/prazdninova-skolka-s-klubickem-2018

M. Mrkvová a J. Chvapilová - 16. - 20. 7. pro děti od 3 do 10 let v Zelené škole, více informací na emailech jchvapilovaatmsstedrik [dot] cz; mmrkvovaatmsstedrik [dot] cz

 

Nalezeny 3 fenky

Dne 3.4.18 byly v ul Ke Kukaláku odchyceny 3 fenky, dnes budou odvezeny do útulku v Lysé nad Labem.

Stavba nové základní školy zahájena!

Po mnoha letech příprav a překonávání všech možných i takřka nemožných překážek přijeli v týdnu před Velikonocemi na pozemek budoucí školy první stavební stroje firmy PKS stavby a.s. a začalo se pracovat. 

Omezení provozu - přeložka silnice II/105

Informujeme Vás, že od 3. 4. 2018 bude do 31. 6. 2018 omezen provoz na silnici II/105 v souvilosti s dostavbou kruhového objezdu. Provoz bude veden kyvadlově po novém kruhovém objezdu a cyklostezce. Doprava bude řízena semafory. Protože zejména v prvních dnech (do cca 12. 4. se budou uzavírat různé části komunikace) se situace bude měnit dbejte prosím zvýšené opatrnosti

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH - ÚKLID

Od pondělí 26.3. (v případě nočního mrazu od úterý 27.3.) bude zahájeno v obci strojové čištění komunikací, které bude probíhat cca 7 - 8 pracovních dní. Vyzýváme všechny majitele vozidel, aby v tomto termínu využívaly komunikace k parkování co nejméně.

Práce budou zahájeny v Psárech a budou postupovat přes Štědřík do Dolních Jirčan. Na sídlišti Štědřík bude vyvěšen přesný datum úklidu.

 

Nedokončený svoz domovního odpadu

Pro větší poruchu vozidla se svozové firmě nepovedlo svézt část popelnic v Dolních Jirčanech, a to zbytek ulice Jižní, ulice V Třešňovce, Ke Kukaláku a kousek Javorové (viz.mapka). Jedná se o cca 40 nádob a náprava bude provedena hned zítra. Omlouváme se za způsobené potíže

Prodejna potravin na Štědříku

Prodejna potravin, masa a uzenin na Štědříku bude otevřena v pondělí 19.3.2018.

Našel se pejsek

V pátek 16. 3. byl v MŠ Štědřík v ul. Pražská odchycen tento pes. Pes je bez
zranění, ID znaků a jedná se o křížence černé srsti, s bílou náprsenkou.
Byl umístěn do kotce OÚ Psáry. Kontakt tlf. 602 754 819
 

Svoz bioodpadu v roce 2018

Zatímco obec poskytuje zdarma odběr bioodpadu v prostorách sběrného dvora, mají i v letošním roce občané Psár a Dolních Jirčan možnost využít služeb svozu bioodpadu svozovou formou ve zvláštní popelnici na bioodpad. Tuto službu opět poskytuje firma Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. a je třeba s ní uzavřít zvláštní smlouvu.

Smlouvu mohou naši občané uzavřít opět buď v Technických službách Dolnobřežansko ve Vestci nebo přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednou známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Protože se jedná jen o zprostředkování, je třeba platit poplatek za svoz HOTOVĚ. Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a vytisknout doma. Výrazně si tím zkrátíte dobu vyřízení na místě.

Zvláštní užívání místní komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech ve dnech 27. - 29. 3. 2018.

Přerušení dodávky elektřiny 12., 14. a 15. 3. 2018

Ve dnech 12., 14. a 15. 3. 2018 bude přerušena dodávka elektřiny. Seznam nemovitostí na webu ČEZ Distribuce-odstávky nebo www.psary.cz.

Přerušení dodávky elektřiny 12.3., 14.3. a 15.3. 2018

Ve dnech 12.3., 14.3. a 15.3. 2018 bude přerušena dodávky elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí v příloze nebo na webu ČEZ Distribuce a.s. 

Konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou oznámila dne 1. 3. 2018 vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Vrané nad Vltavou. Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 26. 3. 2018. Více viz výzva v příloze.

Porucha na vodovodním řadu v Psárech

V pondělí 5. 3. přibližně od 10 hod bude uzavřen vodovod v oblasti ulic: od křižovatky ul. Jílovská, Na Vápence směr k Jílovému, Ve Stráži – k první odbočce čp. 355 a ulice Sportovní. Uzavírku se budeme snažit minimalizovat na co nejmenší časový úsek.
Karel Houda VHS

 

 

Výcvik hasičských jednotek

V sobotu 3.3. 2018 proběhne v Dolních Jirčanech na rybníku Junčák, výcvik hasičských jednotek. Výcvik bude zaměřen na záchranu osoby propadlé ledem. Pro tento účel bude v ploše vytvořena díra, která bude viditelně označena. Žádáme občany, aby v době od 9:00 do 13:00 hodin nevstupovali na led a respektovali výstražnou pásku.
Děkuji
Miloslav Burián

Výcvik hasičských jednotek

V sobotu 3.3. 2018 proběhne v Dolních Jirčanech na rybníku Junčák, výcvik hasičských jednotek. Výcvik bude zaměřen na záchranu osoby propadlé ledem. Pro tento účel bude v ploše vytvořena díra, která bude viditelně označena. Žádáme občany, aby v době od 9:00 do 13:00 hodin nevstupovali na led a respektovali výstražnou pásku.
Děkuji
Miloslav Burián

-->

Nalezen pes rasy zlatý retrívr nebo hovawart

Nalezený pejsek je umístěn v kotci obce Psáry, prosíme majitele, ať nás kontaktuje co nejdříve.

Nalezený fotoaparát KODAK

Včera 24. 1. byl nalezen fotoaparát KODAK v Psárech - lokalita Baba.

Havarijního přerušení odvádění odpadních vod - lokalita Lipová

Dobrý den, oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Lipová dne 25.01.2018 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny. Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o, tlf. 840 205 206

Havarijního přerušení odvádění odpadních vod- lokalita Lipová

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Lipová dne 25.01.2018 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.
Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o, tlf. 840 205 206

840 205 206

 

Nalezen mobilní telefon

Dnes, 17. 1. 2017, byl v ulici K Lůžku nalezený mobil iPhone. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě Psáry.

Odečty vodoměrů

Dle informací od VHS Benešov začínají dne 12.1.2018 probíhat odečty vodoměrů v obci Dolní Jirčany.  Odečty provádí odečítačka slečna Skružná, tel.724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb

Ve dnech 12. 1. 2018 – 13. 1. 2018 bude zajištěna služba na občanských průkazech (pátek 14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 13:30) - Městský úřad Černošice, odbor občansko správních a dopravně správních činností, Podskalská 19, Praha 2. V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507.

 

Našly se klíče

Na Sídlišti Štědřík - před domem čp. 148 byly nalezeny klíče! Jsou k dispozici na obecním úřadě.

Krásné a pohodové vánoce

Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i v osobním životě přeje vedení obce Psáry a zaměstnanci úřadu.

Obecní úřad 22. a 29. 12. 201 uzavřen

Vážení, 

obecní úřad bude ve dnech 22. 12. a 29. 12. 2017 uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

OÚ Psáry

Sběrný dvůr dne 23. 12. 2017 UZAVŘEN

Vážení, 

informujeme Vás, že dne 23. 12. 2017 bude sběrný dvůr uzavřen. V sobotu 30. 12. budě běžný provoz.

OÚ Psáry

Přerušení dodávky elektřiny 7. 12. 2017 ul. K Lesu

Vážení, informujeme Vás o plánovaném přerušené dodávky elekřiny dne 7. 12. 2017 v ul. K Lesu. Bližší info zde nebo na ČEZ Distribuce a.s.  tlf. 800 850 860. OÚ Psáry

Porucha na vodovodním řadu ul. Javorová

Vážení, došlo k havárii na vodovodním řadu v ul. Javorová. Nyní je zjišťován rozsah. Budeme Vás průběžně informovat. OÚ Psáry

Porucha na vodovodním řadu ul. Javorová

Dobrý den, v ulici Javorová v DJ došlo k přerušení vodovodního řadu při výstavbě nové přípojky. Je nutná výměna části potrubí. Na opravě se intezivně pracuje. Voda je zajištěna projíždějící cisternou. Plánované ukončení opravy je v 17 hod. Děkujeme za pochopení

Vlasta Málková

Zvláštní užívání místní komunikace Na Vápence v Psárech

Vážení, do 5. 12. 2017 bude mezi křivotkami s ul. Lesní a Ve Stráži probíhat výměna poškozeného vodovodního řadu. SSÚ Psáry, Sedláková

Naháňka 3.12.2017

Dne 3.12.2017 pořádá Myslivecký Spolek Borovina  Psáry naháňku na divoká prasata.Naháňkou se rozumí druh společného honu přičemž se zvěř (prase divoké) nahání na střelce na určeném stanovišti. Lovecká akce proběhne v uvedený den od 9 00 hod. do 15 30 hod. V lokalitě Horní Jirčany viz PŘÍLOHA (mapa). Žádáme obyvatele aby se při svých procházkách vyznačenému území raději vyhnuli z důvodů vaší bezpečnosti a v uvedený den nevstupovali  do honitby. Akce má za úkol snížit stavy prasete divokého a omezit  s působené škody na obecním a soukromém majetku. Za dočasné omezení se předem omlouváme.
Za Myslivecký Spolek Borovina Psáry tel 603 911 041, předseda Ladislav Racz      

Plánované odstávky elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. .2017

Vážení, 
informujeme Vás o plánovaných odstávkách elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. 2017. Přehled dotčených ulic a nemovitostí je uveden na webu ČEZ . Více informací Vám poskytnou na ČEZ Distribce a.s. tlf. 800 850 860. Zásobování pitnou vodou (pouze pro uživatele vody z vodního zdroje Tondach) bude zajištěno agregátem v Tondachu, předpokládáme tedy, že cisterny nebudou třeba.
Obecní úřad Psáry

Havárie na vodovodním řadu

Dobrý den, došlo k havárii na vodovodním řadu. VHS již pracuje na opravě. Voda nepoteče v Psárech v ulici Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, Na Návsi, Psárská, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Za Můstkem a v Dolních Jirčanech v ulici Pražská, Slepá a K Junčáku. Ulicemi budou projíždět cisterny s vodou. Předpokládaná doba opravy cca 4 hodiny. Omlouváme se za komplikace.

Vlasta Málková

Naháňka na divoká prasata 19.11.20174

Dobrý den, dne 19.11 2017 pořádá Myslivecký Spolek Borovina  Psáry naháňku na divoká prasata. Naháňkou se rozumí druh společného honu přičemž se zvěř (prase divoké) nahání na střelce na určeném stanovišti.Lovecká akce proběhne v uvedený den od 9 00 hod. do 15 30 hod. V lokalitě Horní Jirčany(ul.Houbová) s měr Psáry, Štědřík viz PŘÍLOHA (mapa) Žádáme obyvatele aby se při svých procházkách vyznačenému území raději vyhnuli z důvodů vaší bezpečnosti a v uvedený den nevstupovali  do honitby. Akce má za úkol snížit stavy prasete divokého a omezit  s působené škody na obecním a soukromém majetku.
Za dočasné omezení se předem omlouváme.
Za Myslivecký Spolek Borovina Psáry tel 603 911 041 předseda  Ladislav Racz

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Pod Vysokou 21. - 23. 11. 2017

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Pod Vysokou

Odstávka elektřiny

Informujeme Vás o plánovaných odstávkách elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. 2017. Přehled dotčených ulic a nemovitostí je uveden na webu ČEZ. Zásobování pitnou vodou (pouze pro uživatele vody z vodního zdroje Tondach) bude zajištěno cisternami. Více informací ČEZ tlf. 800 850 860.

Nalezený králíček

V lokalitě ul. Pod Vápenkou se dnes 4.11. dopoledne našel zakrslý králíček.

Obecní úřad 31. 10. do 13 hod. UZAVŘEN

Informujeme Vás, že obecní úřad Psáry bude v úterý 31. 10. 2017 do 13 hod. pro veřejnost uzavřen z důvodu školení. Děkujeme OÚ Psáry

Sběrný dvůr v sobotu 28. 10. 2017 OTEVŘEN

Informujeme Vás, 

že v sobotu 28. 10. 2017 bude sběrný dvůr otevřen dle obvyklých otevíracích hodin tj. 9-15 hod. 

OÚ Psáry

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V ROCE 2017

Volby do poslanecné sněmovny parlamentu České republiky vyhrálo v Psárech a Dolních Jirčanech hnutí ANO2011 následnované ODS, Českou Pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí. Volební účast byla velmi vysoká a dosáhla 68,15%.

Dotace pro seniory 992 300 Kč

Naše obec získala první místo v soutěži „Obec přátelská seniorům“, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Radost z ocenění provází dotace ve výši 992 300 Kč.Peníze budou využity na besedy, přednášky, vzdělávání, rukodělnou činnost, cestování a další volnočasové aktivity našich seniorů.

Vlasta Málková

Havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou

Oznamujeme Vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou, odstávka vody z důvodu opravy vodovodní přípojky.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb

Informujeme Vás, že ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 bude zajištěna služba na občanských průkazech (pátek 14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 13:30) - správní odbor, Podskalská 19, Praha 2.
V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507. Městský úřad Černošice

 

Přepojení vody

Ve středu 11.10.2017 cca mezi 9 a 10 h proběhne již avizované přepojení části Dolních Jirčan zásobených z 1SČV na gravitační pásmo vodojemu Vysoká. Změna se týká ulic K Lesu, Javorová, Průjezdná, část ulice K Junčáku a Nad cihelnou.V případě problémů se ozvěte na mail malkovaatpsary [dot] cz.

Vlasta Málková