Zateplení budovy obecního úřadu Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2000000
Ukončení příjmu nabídek: 
5. Červen 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
5. Červen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
7. Červenec 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Září 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zateplení fasády a střechy budovy obecního úřadu vč. výměny oken.

Podrobný popis zakázky: 

Podrobně je předmět veřejné zakázky (stavby) popsán v projektové dokumentaci zpracované společností ZONA architekti, s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Práčská 14a/3139, PSČ 106 00, IČ: 284 71 148 a v Energetickém auditu zpracovaném Ing. Renatou Topinkovou, Brno, Bellova 30, PSČ 623 00, IČ 47959251.

Projektová dokumentace i Energetický audit jsou součástí Zadávací dokumentace.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Zhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná radou obce.
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Zastupitelstvo obce provede výběr dodavatele na základě závěrů hodnotící komise a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zateplení budovy obecního úřadu Psáry 2 657 000, 00 Kč 2 195 870, 00 Kč 736/2014 64/2014