Přechod pro chodce u křižovatky Pražská – Pod Kostelem, Psáry, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
30000
Vysoutěžená cena zakázky: 
343762
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Říjen 2019 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Říjen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Přechod pro chodce vč. stavebních úprav nástupních plošin a vlastní     osvětlení přechodu na sil. II/105 Pražská u křižovatky s ul. Pod Kostelem v Dolních Jirčanech

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem nabídky je vybudování nového přechodu pro chodce, který bude na jihovýchodní straně napojen na stávající chodník přes pás zeleně, který vede podél komunikace. Na severozápadní straně bude v místě nově zřízeného propustku světlosti DN 400 a délce 4,4 m přes silniční příkop umístěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60mm. Nástupní plochy budou zabezpečeny zábradlím. Přechod bude vybaven vlastním osvětlením.

Přílohy:

projektová dokumentace

rozpočet

vyjádření Policie ČR DI, KSÚS Kladno

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno