voda - dotazník

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Vlasta Málková

Hezký den, rád bych se pozeptal na další postup, tedy pokud se jedná o akci obce. V neděli 30.6. nám zřejmě dva neznámí pánové vhodili do schránky beze slova či jiného návodu jakýsi dotazník, „Dotazník pro uzavření Obchodní smlouvy“. Z dalšího se dá snad vyčíst, že stvoření tohoto mají na svědomí „Technické služby dolnobřežanska“. Žádná zmíňka co s tím, kam s tím, k čemu to, co na to „ochrana osobních údajů“. Je za tím snad „obec“, má o tom nějaké povědomí? Každopádně mi takovýto způsob, ať již slouží k čemukoli, připadá poněkud neslušný, divný. A souvisí s tím další dotaz. Vynucená změna dodavatele vody přinese zákazníkovi, (odběrateli), navýšení ceny cca o 10%. Zůstane něco z navýšení i obci? A co za to dostane ten plátce? Děkuji za vaši odpověď. Miroslav Pek.

Výsledek šetření: 

viz komentáře

Komentáře

voda - dotazník

O změně provozovatele jsme informovali na webových stránkách obce, v dubnovém zpravodaji na str.17 a v červnovém na str.19. „Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ s Vodohospodářskou společností Benešov byla uzavřena na 5 let a skončila k 30. 6. 2019. Novým provozovatelem jsou od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. (TSDB) částečně vlastněné obcí. V průběhu června VHS posílala našim občanům ukončení smluv o vodném a stočném. Během léta budou všichni obyvatelé kontaktováni prostřednictvím zákaznického centra TSDB a budou postupně uzavírány smlouvy nové.

Ve dnech 22. a 23. června a 29. a 30. června proběhly odečty vodoměrů ve spolupráci s VHS Benešov s.r.o a Technických služeb Dolnobřežanska. Během víkendu odečtů 29. - 30. 6. technici z VaK TSDB vhodili do schránek v lokalitě Dolní Jirčany dotazník, který můžete vyplnit a poslat elektronicky na TSDB nebo odevzdat na OU Psáry. Vyplněný dotazník je důležitý pro kontrolu údajů a kontaktů ke zhotovení nových smluv s TSDB.

Možné způsoby, jak rychle vyřídit novou smlouvu:
1.
Kontaktovat Zákaznické centrum na telefonním čísle 734 485 495, zkontrolují s Vámi údaje popř. doplní a následně zašlou novou smlouvu. (doba vyřízení cca 5 min.)
2. Stáhnout a vyplit Dotazník pro uzavření obchodní smlouvy, který najdete níže a zaslat ho na mail vakattsdb [dot] cz (vakattsdb [dot] cz) nebo odevzdat na OU Psáry. Do tří dnů Vám bude zaslána nová smlouva.
3. Navštívit Zákaznické centrum TSDB osobně na adrese Na Průhoně 159, Vestec 252 50 a smlouvu Vám připraví pracovníci na místě. (doba vyřízení cca 10 min.)

Další postup viz. web TSDB http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace-obec-psary/

Navyšování vodného a stočného probíhá každý rok od 1. 7. a nemá ne něj vliv změna provozovatele. Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. Veškeré finance získané z nájmu vodohospodářské infrastruktury má obec na zvláštním bankovním účtu a peníze jdou pouze do vodohospodářství. Obec připravuje výstavbu nového vodovodního přivaděče (Želivka), rozšíření ČOV a investice putují i do rekonstrukce poškozených řadů. Celkově se  bavíme  o částkách v desítkách milionů korun. Na vaši otázku „co dostane plátce“, snadná odpověď. Pokud se vše podaří, budou naši odběratelé zajištěni potřebným množstvím vody, která teď obci pro obyvatele chybí. V příštím roce musíme počítat s dalším navýšením ceny vody, protože nakupovaná voda ze Želivky, bude nepoměrně vyšší než cena vody z našich vrtů.

V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč. Celková částka za vodné a stočné od 1. 7. 2019 činí 98,46 Kč s DPH

Na webu technických služeb najdete záložku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřebné informace www.tsvestec.cz/category/vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

Užitečné kontakty:
Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 732, 605 255 145
Zákaznické centrum: tel. 734 485 495
Adresa: Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)
E-mail: vakattsdb [dot] cz
Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divize voda a kanalizace, tel. 734 755 512

Děkujeme za součinnost a omlouváme se za komplikace
Vlasta Málková