Komunikace Pod Strání - Baba III

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, po přečtení některých stížností na toto téma jsem dospěl k závěru,že nemohu zůstat stranou a musím k této sutuaci zaujmout stanovisko. Ze všech stížností je patrné, že stěžovatelům není situace předmětné komunikace lhostejná. Bohužel co mě však zaráží je stanovisko obecního úřadu, který se neustále odvolává na nedostatek finančních prostředků. Toto stanovisko nelze používat do nekonečna. Tuto oblast znám od roku 1950. Trvale hlášen jsem zde od roku 2009. Co se na této komunikaci provedlo na její zlepšení? Nic, poze se neustále vyzpravují díry,které po prvním dešti zůstanou ještě v horším stavu než před opravou. Ptám se je toto hospodárné? Nikoliv. OÚ by se měl víc zaměřit na to jak co nejrychleji sehnat prostředky na provedení takových oprav, které by zajistily definitivní vyřešení tohoto problému. Možná by za zmínku stála úvaha využití prostředků EU. To však nechávám na posouzení vedení OÚ. Ještě bych se rád zmínil o jedné obci, která je podstatně menší než Psáry a tou jsou Horky u Dubí, které na opravu komunikace v délce více jak 2 km sehnaly prostředky po obdržení petice. To si myslím, že je to až to poslední řešení, které si určitě nikdo nepřejeme. Děkuji s pozdravem J. Tupý

Výsledek šetření: 

viz komentáře

Komentáře

údržba komunikací

Dobrý den pane Tupý,

ani nám není situace lhostejná. V termínu 16.-17.10.2019 budou probíhat práce, které by měly zlepšit situaci v této oblasti. Nejprve bude odtěžena část letitých uložených starých nánosů a následně se nám podařilo sehnat kvalitní horní vrstvu obrusu, která bude ve vrstvě 8 cm uložena a následně dojde k jejímu zhutnění. Tím by mělo nastat výrazné zlepšení sjízdnosti komunikace na Babě. Plnohodnotnou asfaltovou komunikaci v současné době neplánujeme, neboť Baba je chatovou oblastí, byť zde někteří  lidé bydlí a mají zde trvalé bydliště. Obec Psáry do budoucna samozřejmě počítá s  výstavbou komunikace, ale v současné době jsou v centru obce, kde jsou pouze trvale celoročně obydlené nemovitosti, některé komunikace ve velmi špatném stavu. Tyto komunikace, resp. jejich oprava je momentálně ze strany obce prioritní.

S pozdravem

Ing. Renáta Jašková