Požadavek na přeložení vpusti s IN.č.: vp025 z důvodu efektivity při přívalových srážkách nebo dlouhodobého deště…

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,
obracím se na Vás, jako na správce místní komunikace, s požadavkem na přeložení vpusti s IN.č.: vp025 z důvodu efektivity při přívalových srážkách nebo dlouhodobého deště…, neboť současný stav je takový, jako by tam vůbec tato vpust nebyla a srážková voda se valí po komunikaci včetně možnosti svaku do splaškové kanalizace, která vede středem silnice...
Děkuji,
D. Krupka

Přiložené soubory: 

Komentáře

dešťová vpusť

Dobrý den pane Krupko. dešťová vpusť není a nesmí být napojena do splaškové kanalizace. V této lokalitě není odvod dešťové vody řešen dešťovou kanalizací pomocí vpustí a řadů, ale příkopem podél komunikace na kraji louky.
Budou strženy drny trávy na okraji komunikace, které brání odtoku vody do přilehlého příkopu.
Sedláková, správa majetku