Neposekání trávy 2

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den paní Jašková,

včera, tj. 9. 10. 2019 probíhalo v okolí sekání trávy podél komunikací vč. ulice Hlavní a opětovně nebyla posekána tráva na obecní cestě parc. č. 148/4 v k.ú. Dolní Jirčany, která na ul. hlavní přímo navazujeled. Prosím o nápravu.

Děkuji,

Jiří Schneller

Komentáře

sekání trávy

Vážený pane Schnellere,

děkujeme za Vaše sdělení o nesekání trávy na parc. č. 148/4 v k. ú. Dolní Jirčany.

Pozemek je veden v katastru nemovitostí s využitím ostatní komunikace. Při místním šetření bylo zjištěno, že tento pozemek není jako komunikace používán a jedná se o travní porost.

Základním ohledem, který obec Psáry ve své práci bere v úvahu je veřejný zájem občanů.

Obec Psáry ve své činnosti postupuje ekonomicky – vynakládá pouze nutné výdaje. Obec Psáry zohledňuje i požadavky ochrany životního prostředí a ekologie. Časté sekání trávy neprospívá druhové pestrosti rostlin, hmyzu ani zadržování vody.

Obec Psáry pochopitelně dodržuje povinnosti, které jí ukládají právní předpisy. Např. zák. č. 326/2004 Sb., o rostlino lékařské péči, např. § 3 odst. 1 písm. a).

Po zvážení všech výše uvedených ohledů obec Psáry pozemek 148/4 v k. ú. Dolní Jirčany seká méně často než některé ostatní pozemky. Proto tento pozemek nebyl posekán současně spolu s okolními. Pokud se nezmění podmínky, bude tomu tak i v budoucnosti.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Renáta Jašková