létající beton Nad Šklokou

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Vážení,

asi by již stálo za zvážení provedení opravy přejezdné strouhy z ulice Nad Školkou do ulice Pražské v Dolních Jirčanech. Poslední oprava se dělala někdy před dvěma roky. V současné době jsou betonové tvarovky vyvrácené a rozlámané. Trpí vozidla, ale hlavně jsou od kol odletujícím betonem ohroženi chodci, a to včetně dětí z nedaleké školky (při jejich vycházkách po okolí školky). Děkuji, že se na to někdo podívá.

S pozdravem Miroslav Pek

Komentáře

přejezdné žlaby

Dobrý den,
v letošním roce byl zpracován projekt na rekonstrukci připojení ul. Nad Školkou k ul. Pražské. Přes zimu doufám zvládneme příslušnou administrativu vč. výběrového řízení na zhotovitele a na jaře 2014 potom realizovat samotnou stavbu.
Provizorní opravu do doby rekonstrukce provedeme v nejbližší možné době.
Sedláková, správa majetku