Dopravní znaka - Stůj-dej přednost v jízdě

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Upozorňuji obec na poškození dopr.značení v ulici U Studny. Někdo demontoval DZ (STOPKU) při výjezdu ze slepé ulice na ulici Dolnojiranskou. uchází tam k vynucování přednosti v jízdě a úmyslné najíždění do vozidel. (jde o TČ poškozování veřejně prospěšného zařízení). Je jen otázka času, kdy bude nehoda!!!!

Komentáře

DZ komunikace U Studny

Dobrý den,
dopravní značka "STOP" byla z ul. U Studny demontována 5.1.2012 a to na základě požadavku obce Psáry a po stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ke kterému je příslušný MěÚ Černošice.
K tomuto opatření se obec rozhodla z důvodu, aby ujednotila dopravní značení s ostatními komunikacemi (Duhová, Prašná) a předností zprava zpomalila auta jedoucí po komunikaci Horní.
Sedláková, správa majetku