Společenská smlouva společnosti Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: