Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 117/1 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: