Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s. – nová škola

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
7
Důvodová zpráva: