Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem, Smlouva darovací vč. výmazu věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem a Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: