Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry a SINEA s.r.o. na převod pozemku p. č. 343/6 k. ú. Dolní Jirčany a inženýrských sítí

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: