9. VZ „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k. ú. Dolní Jirčany“