2. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ a zřízení školské právnické osoby Mateřská škola Štědřík a školské právnické osoby Základní škola Amos

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
2