16. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2017

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
16
Důvodová zpráva: