11. Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Kanalizace Psáry-páteřní sběrač“

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: