10. Zápis z JŘBÚ o dodatečných službách ke zpracování PD na stavbu Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany a Dodatek č. 2 mezi Obcí Psáry a SOA architekti s.r.o.