žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Milan Vácha
Kontakt
Jméno: 
Spolek Zelené Jirčany
IČ: 
04081706
Žádost

Žádám o zaslání:

1.     Žaloby na advokáta obce JUDr. Musila, který obec zastupoval ve sporu s odvolanou ředitelkou školy pí. Trůblovou

2.     Vyčíslení veškerých nákladů, vzniklých obci v souvislosti s vypořádáním s pí. Trůblovou a to:

-        Nákladů na ušlou mzdu,

-        Nákladů na právní zastoupení v soudním sporu ve všech stupních

-        Nákladů na doplacení zdravotního a sociálního pojištění

3.     Zaslání dohody o narovnání s pí. Trůblovou, pokud byla uzavřena.

 

Přiložené soubory: