Mostky

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Renáta Sedláková
Kontakt
Jméno: 
Tomáš Mařík
Žádost

Žádám o informaci, zda nové mostky přes Záhořanský potok ve Psárech vedle ulice U Potoka směrem k ČOV mají platné stavební povolení, zda se ke stavbě obec vyjadřovala a jak a zda bylo případné povolení v souladu s plánovanými úpravami toku jako ochrana před povodněmi. Přikládám fotodokuntaci. http://psary.cz/zadost-o-informace/mostky-pres-potok-u-cov

Přiložené soubory: