Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro přípravu stavby pro akce: 1) rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry 2) rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení 3) výpočet zatížitelnost

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
322000
Vysoutěžená cena zakázky: 
220000
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Říjen 2016 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Říjen 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
28. Únor 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro přípravu stavby na rekonstrukci mostů ul. Za Můstkem a K Junčáku, vč. výpočtu zatížitelnosti mostu v ul. Na Strání v Psárech a Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace pro přípravu stavby na rekonstrukci mostů na místních komunikacích ul. Za Můstkem a K Junčáku v Psárech a Dolních Jirčanech vč. inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání stavebního povolení.

Výpočet zatížitelnosti mostu ul. Na Stráni v Psárech.

Příloha: protokol - Hlavní prohlídka mostů zpracovaná spol. Pontex z 08/2016, č. 01, 04P, 02 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Firast spol. s.r.o. 266 200, 00 Kč 220 000, 00 Kč 554/2017 70
Firast spol. s.r.o. 47 190, 00 Kč 39 000, 00 Kč 101/2018