Výměna vodovodního potrubí – ul. Na Vápence , Psáry !!! PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
155000
Ukončení příjmu nabídek: 
22. Září 2017 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Říjen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výměna vodovodního potrubí v délce cca 40m v ul. Na Vápence v Psárech.

LHŮTA K PODÁNÍ NABÍDEK JE PRODLOUŽENA do 9. 10. 2017 do 12 hod. 

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o umístění 2 ks šoupat a 2  T-kusů na stávající vodovodní řady a výměnu původního propoje v délce cca 40 m z materiálu PE 100 v pozemku komunikace s živičným krytem. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zepris s.r.o. 375 705, 00 Kč 310 500, 00 Kč 805/2017