Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
90000
Vysoutěžená cena zakázky: 
89902
Ukončení příjmu nabídek: 
19. Duben 2013 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
31. Květen 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Červen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Provést výměnu a úpravu stávající technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek ,údržby a servisu zařízení na dobu 10 let.

Podrobný popis zakázky: 

 SSZ - Dolní Jirčany - Pražská - komunikace II/105 - přechod pro chodce.
Rok instalace 2006, dopr. řadič STOYE, poptávkový.

Návěstidla Siemens na stožárech se světelným polem  Ø200 mm, na výložnících Ø 300 mm + návěstidla pro chodce
- chodecká tlačítka: ELTODO ETL
- napájení signalizačních stožárů: CYKY 24Cx1,5mm2 , hlavní jistič v řadiči 16 A
- řadič napájen kabelem CYKY 4Bx10

Nabídka musí obsahovat ocenění:
Úprava a výměna technologie SSZ
Pravidelná servisní prohlídka ( 1 – 2 ročně )

Ceník základních prvků řadiče
Hlavní zdroj řadiče
Procesorová karta
Spínací karta
Vstupní karta
Ceník náhradních vložek návěstidel
LED vložka 210 červená
LED vložka 210 žlutá
LED vložka 210 zelená
LED vložka 300 červená
LED vložka 300 žlutá
LED vložka 300 zelená

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Vyhodnocení nabídek: 

Rada obce č. 9-2013 rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídkz od Swarco Traffic CZ s.r.o. za cenu 89.902,- Kč bez DPH

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Výměna LED technologie 79 741, 40 Kč 65 902, 00 Kč 408/2013 42/2013