Strojový úklid komunikací po zimní údržbě v obci

Typ zakázky: 
Výběrové řízení malého rozsahu (§12 odstavec 3)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
80000
Vysoutěžená cena zakázky: 
68000
Ukončení příjmu nabídek: 
29. Březen 2013 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Duben 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
21. Duben 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Strojový úklid komunikací po zimní údržbě v celkkové délce 21370 m, jejichž povrch je s asfaltovým krytem nebo ze zámkové dlažby

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Vyhodnocení nabídek: 

Rada obce Psáry na svém zasedání dne 2. 4. 2013 rozhodla usnesením č. 55/7-2013 o výběru nejvýhodnější cenové nabídky od spol. Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. za cenu 68.000,- Kč. 

Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno