Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
190000
Vysoutěžená cena zakázky: 
115705
Ukončení příjmu nabídek: 
1. Červen 2016 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Září 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Mgr. Lenka Houšková
Popis zakázky: 

viz zadávací dokumentace vč. příloh

Podrobný popis zakázky: 

viz zadávací dokumentace vč. příloh

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnotící komise provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Lukáš Rajtr 140 003, 00 Kč 115 705, 00 Kč 695/2016 51/2016
Lukáš Rajtr 140 003, 00 Kč 115 705, 00 Kč 695/2016 51/2016