„Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček a MVN Nádržka“

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
200000
Ukončení příjmu nabídek: 
21. Červen 2016 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Červenec 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Mgr. Lenka Houšková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce výpustního objektu MVN Nádržka, na parc.č. 140/2 a 140/3 v k.ú. Psáry a rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček, na parc.č. 334 a 686/8 (PK 382) v k.ú. Dolní Jirčany.

 

Podrobný popis zakázky: 

Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček

 

-        Výměna stávajícího požeráku – nahrazení novým monolitickým otevřeným třídrážkovým požerákem betonovaným na místě

Rekonstrukce výpustního objektu MVN Nádržka

 

-        Obnovení výpustního objektu analogickým řešením funkčně odpovídajícím požeráku – do stávajících betonových křídel bude dobetonováno osazení pro nové drážky trojité dlužové stěny

-        Současné opevněné koryto napříč hrází s poškozenými stěnami bude zabetonováno a do betonu bude uložena odpadní trouba DN 500

Bližší specifikace zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jiří Sovina, Ph.D., aut. inženýr a v položkovém rozpočtu.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno