Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku a výměny dešťové kanalizace

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
5200000
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Duben 2018 - 12:00
Datum otevření obálek: 
23. Duben 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
2. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace Na Vápence v úseku od křižovatky s ul. Jílovská po křižovatku s ul. Bezejmenná vč. umístění chodníku a rekonstrukce dešťové kanalizace.

 

Podrobný popis zakázky: 

1.úsek -   Projekt  řeší  rekonstrukci povrchu části komunikace v ul. Na Vápence v úseku mezi ulicemi Jílovská a Dlážděné v délce 395 m v s rozšířením asfaltové vozovky na šířku 4,7m mezi silničními obrubníky. Současně s rekonstrukcí vozovky bude realizován chodník šíře 150cm po pravé straně ulice v km 0,000 až 0,240. V km 0,237 až 0,395 bude chodník na levé straně ulice. Součástí rekonstrukce je i nutná související rekonstrukce dešťové kanalizace v km 0,235 až 0,310 novým potrubím DN 300 v délce 88m (včetně napojení na stávající kanalizaci) a  rekonstrukce, či rektifikace nebo náhrada stávajících uličních vpustí.

Součástí rekonstrukce je i úsek na otočce autobusů u ul. Jílovská v šířce 4,2-7,0m a délce 27,0m.

2. úsek -  Projekt  řeší  rekonstrukci povrchu části komunikace v ul. Na Vápence v úseku mezi ulicemi Jílovská a Dlážděné v délce 395m v s rozšířením asfaltové vozovky na  šířku 4,7m mezi silničními obrubníky. Současně s rekonstrukcí vozovky bude realizován chodník šíře 150cm po pravé straně ulice v km 0,000 až 0,240. V km 0,237 až 0,395 bude chodník na levé straně ulice. Součástí rekonstrukce je i nutná související rekonstrukce dešťové kanalizace v km 0,235 až 0,310 novým potrubím DN 300 v délce 88m (včetně napojení na stávající kanalizaci) a  rekonstrukce, či rektifikace nebo náhrada stávajících uličních vpustí. V úseku km 0,254 až 0,286 na pravé straně ulice budou umístěna parkovací stání ze zatravňovací dlažby.

 

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a  doloží alespoň 3 reference o provedení staveb porovnatelného rozsahu.                 

příloha :

technická zpráva pro 1. a 2. úsek stavby z února 2018 od. Ing. Nádvorníka

rozpočet pro 1. a 2. úsek

situace stavby

vzorové řezy

smlouva o dílo

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru nejvhodnější nabídky bude sděleno všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
lng.Jiří Nádvorník-TOK 44 503, 80 Kč 36 780, 00 Kč 147/2018