Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
4984405
Ukončení příjmu nabídek: 
6. Říjen 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
6. Říjen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
31. Říjen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Září 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je úprava zeleně (tj. ošetření, kácení, výsadby dřevin a založení trávníků, založení maltových cest a likvidace křídlatky, u lokality Štědřík odvoz suti a následný návoz ornice, u lokality Pobytová louka navezení ornice) na zájmových pozemcích v intravilánu obce Psáry. V rámci obce budou řešeny celkem tři lokality: nový park Štědřík, okolí autobusových zastávek na katasru obce a Pobytová louka v Dolních Jirčanech u fotbalového hřiště.

Podrobný popis zakázky: 
Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnocení bude provedeno dle stanoveného kritéria. Hodnocení při jediném kritériu – nejnižší nabídková cena vč. rezervy v Kč bez DPH probíhá seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno