Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Ukončení příjmu nabídek: 
19. Duben 2013 - 10:00
Datum otevření obálek: 
22. Duben 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
6. Květen 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Červen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel dle soupisu. 

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o dodání vybavení uvedeného v příloze. Podrobné požadavky na obsah nabídky jsou uvedeny v přiložené výzvě. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel 156 118, 00 Kč 129 023, 00 Kč 376/2013