Zápis č.6 z jednání Komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
03.12.2011

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané

dne 30.11.2011 v 18.00h

 

Přiložené soubory: 

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 30.11.2011 v 18.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek, Milan Zetocha, Tomáš Maxa, Pavel Kuka

Nepřítomni: -

 

 

 

Body jednání:

 

1.Příspěvek pro sportovní oddíly v roce 2012.

2.Dotační možnosti v roce 2012.

3. Posouzení stavu budování pobytové louky na Štědříku

 

 

 

1.Příspěvek obce pro sportovní oddíly v roce 2012.

 

p.Jaško vyjádřil poděkování obci za příspěvek v roce 2011. Zároveň ale uvedl, že sportovní kluby stále živoří a na rozvoj a budování infrastruktury tyto peníze nestačí a jiné se shánějí těžko. Přitom spolupráce mezi Čechoslovanem Jirčany a Rapidem Psáry reálně funguje.

p.Kuka připomněl, že dohoda o spolupráci obou klubů je před podpisem a že podle jeho představ by obec měla dávat do rozvoje sportu výrazně větší množství peněz, jak to bývá zvykem ve vyspělé Evropě.

p.Vácha sdělil, že při přípravě rozpočtu obec vycházela z loňských částek a že výrazné navýšení si obec nemůže dovolit, aniž by omezila nějakou jinou činnost.

Na závěr k tomuto bodu se všichni zúčastnění dohodli, že celková částka na sport v naší obci pro rok 2012 by měla být minimálně stejná nebo vyšší než v roce 2011.

 

 

 

 

2.Dotační možnosti v roce 2012.

 

paní Běťáková, která byla pozvána na jednání za dotační komisi seznámila přítomné s dotačními možnostmi především z krajských peněz. Uvedla, že je možné dotace čerpat jak na provoz, tak na investice a že s případnou žádostí jednotlivých oddílů obec pomůže. Zpracování a zadministrování takové žádosti není vůbec jednoduché a výsledek je nejistý, ovšem kdo nic nezkusí, nic nedostane určitě.

Dále probíhala debata o tom, jak co nejobjektivněji a nejspravedlivěji rozdělit obecní příspěvky pro sportovní oddíly v naší obci. V souladu s celkovým trendem, s postojem obce i dotační komise bylo dohodnuto, že každý sportovní klub předloží do konce ledna 2012 písemně zpracovaný projekt, na jehož základě dojde k posouzení výše případného finančního příspěvku. Je to jakási obdoba všeobecně fungujícího grantového rozdělování dotací. Doporučení radě obce, jak příspěvek rozdělit, provede dotační komise se sportovní společně.

 

 

 

 

 

 

3.Posouzení stavu budování pobytové louky na Štědříku

 

Komise se opět vrátila k pobytové louce na Štědříku. p.Zetocha vyjádřil znepokojení, že se nic viditelného neděje. V této souvislosti upozorňuje na zápis sportovní komise ze dne 8.3.2011, ve kterém byl odsouhlasen postup pro zdárné využití pozemků.

p.Vácha uvedl, že kromě skutečností, uvedených v minulém zápisu (cyklostezky, parkoviště), rozvoj tohoto území brzdí zatím zamítavé stanovisko vlastníka k jakékoliv manipulaci s tímto pozemkem. Přislíbil ale, že s vlastníkem povede další jednání a do konce ledna 2012 zjistí přesné představy vlastníka, jak hodlá s pozemkem naložit. Samozřejmě jednání povede směrem k dříve přislíbené pobytové louce.

 

 

Mimo body jednání p.Maxa uvedl, že má potenciální zájemce o hraní případně i trénování volejbalu v naší obci. p.Jaško prověří možnosti, jak by to vypadalo s hraním volejbalu v nafukovací hale tenisového areálu v Dolních Jirčanech.

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 3.12..2011