Obecně závazná vyhláška č. 9/2005

Obecně závazná vyhláška
9/2005
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předpis ke stažení: