Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné

Číslo jednací: 
28/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Navýšení cen vodného a stočného od 1. 7. 2016 vycházející z  koncesní smlouvy s VHS Benešov s.r.o., čímž je splněna podmínka SFŽP pro poskytnutí dotace. Nová cena vodného činí 38,64 Kč/m³ a stočného činí na  34,44  Kč/Kč/m³ s DPH.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno