Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Romanou Baňařovou, Karlem Medřickým, Karlem Medřickým ml. a Zuzanou Novákovou na převod pozemků p. č. 645/2 a 645/3 k. ú. Dolní Jirčany

Číslo jednací: 
30/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a Romanou Baňařovou, Karlem Medřickým, Karlem Medřickým ml. a Zuzanou Novákovou na převod pozemků p. č. 645/2, zahrada o výměře 35 m² a 645/3, ostatní plocha o výměře 65 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 120.000,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem kupní smlouvy

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno