Výkon TDS na akci "Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany"

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
500000
Ukončení příjmu nabídek: 
29. Srpen 2023 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Září 2023
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Srpen 2024
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je TDS na výstavbě budovy hasičské zbrojnice  v kú Dolní Jirčany.

 

Podrobný popis zakázky: 

Jedná se o výkon TDS na stavbě budovy hasičské zbrojnice dle projektu spol. SOA architekti, s.r.o., Budečská 773/19, Praha 2 a stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Jesenice dne 26.7.2022 čj. MUJ/08353/2022/ŠtH   na pozemcích par.č. 75/95, 75/92, 660/13, 696/8, 696/20, 696/22, 697/19, 697/20 v kú Dolní Jirčany.

Stavební dozor v rozsahu 2 návštěv stavby týdně – 4 hod.  účast  - kontrolní den, 2 hod. kontrola stavebních prací. Rozsah požadovaných prací – viz. Příkazní smlouva.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě vyhodnocení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

 

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění