Žádosti o informace dle zákona 106/1999sb

Datum:
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
Mostky přes potok u ČOV
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999
Datum: 2012
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
85 10.01.2012 10.01.12 - Investice spojené s bezbariérovostí - HORIZONT-NARE s. r. o.
229 06.02.2012 06.02.12 - Odpověď paní S. ohledně nemovitosti č. p. 33
554 24.02.2012 24.02.12 - Business Media_žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
585 05.03.2012 05.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb. vč. odpovědi právníka na dopis "výzva obci"
717 12.03.2012 12.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb.
851 27.03.2012 27.03.12 - V. P._Žaloba o odv. z funkce_Právní smlouvy_Ukradené houpačky
1115 23.04.2012 23.04.12 - AK Němec_žádost o info_BDT_Přistoupení k závazku
2131 01.08.2012 01.08.12 - odpověď pí V. H., sadové úpravy Na Vápence, připojení pozemku Na Vápence
2689 27.09.2012 27.09.12 - Odpověď panu V. P. - odměny + odpady
27.09.2012 27.09.12 - Odměny učitelům za stěhování dětí z MŠ do náhr. prostor - prosinec 2007 vč. zdůvodnění této platné verze
3382 03.12.2012 03.12.12 - odpověď V.P., herní prvky, odměna starostky a místost. r. 2010, prominutí popl. odpady, Dodatek Rumpold
3639 28.12.2012 28.12.12 - Investiční akce na r. 2013 - AMA
Datum: 2013
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
24.01.2013 24.01.13 - Znalecký posudek BDO_odpověď P. O.
391 11.02.2013 11.02.13 - Investiční plány obce - Business Media
2179 21.08.2013 Uskutečněné investiční akce od r. 2002 do 2012 v reg. Vysoká
2298 09.09.2013 Subjekty poskytující svoz odpadů a údržbu komunikací
2963 05.11.2013 Jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení vč. politického zaměření
Datum: 2014
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
10 13.01.2014 Investiční akce na r. 2014
04.03.2014 Prokázání technických kvalif. předpokladů uchazeče (fy Zepris) o realizaci VZ
888 26.03.2014 Investiční plány r. 2014
3266 04.12.2014 Žádost o zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva v letech 2010-2014
Datum: 2015
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
785 02.03.2015 Žádost Vildová
870 12.03.2015 Zaslání investičních plánů pro rok 2015
1875 09.06.2015 Povolání kácení dřevin v roce 2015
1899 10.06.2015 Faktury 201-2015 revitalizace zeleně
1898 10.06.2015 SoD H-Rekultivace s.r.o.
3588 22.12.2015 Nakládání s odpady
Datum: 2016
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
455 11.02.2016 Investiční plán obce
791 15.03.2016 Závěrečný účet obce, finanční výbor
1995 01.08.2016 Žádost o info- smlouvy o spolupráci
1993 01.08.2016 Žádost o info- náklady odpady
2741 19.10.2016 Čistírna odpadních vod
3357 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
3358 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Datum: 2017
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
579 20.02.2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - investiční záměry
970 27.03.2017 Žádost - likvidace komunálních odpadů
1125 05.04.2017 Žádost o informace - řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji
1883 19.06.2017 žádost o informace - veřejné osvětlení
2421 17.08.2017 Problémy s holuby, špačky
Datum: 2018
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
695 26.02.2018 Směrnice pro poskytování benefitů
696 26.02.2018 Smlouvy se Staving Olomouc s.r.o.
760 05.03.2018 Mostky
16.04.2018 Nové mostky přes Záhořanský potok
3455 30.11.2018 Kastrační program
Datum: 2019
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
510 31.01.2019 Investiční plány obce
1718 14.06.2019 Zimní údržba
1942 01.07.2019 Žádost - zimní údržba
3016 15.10.2019 Innogy Energie s.r.o.