Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Zpracování PD pro rekonstukci komunikace Sportovců vč. projektu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro SP vč. projednání (vč. ÚR pro dešť.kanal.) Uzavřeno
Stroj se zametací nástavbou Uzavřeno
Projektová dokumentace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká a ul. Pod Kostelem Uzavřeno
Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Uzavřeno
Zajištění a realizace zadavatelských činností pro koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Psáry Uzavřeno
Interaktivní dotykové tabule a datový projektor pro základní školu Uzavřeno
STAVBA KOLUMBÁRIA NA POZEMKU HŘBITOVA V DOLNÍCH JIRČANECH Uzavřeno
Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech - prodloužení termínu pro podání nabídky Uzavřeno
Zpracování proj. dokumentace pro stav. povolení na rekonstrukci opěrné zdi kom. Hlavní v D. Jirčanech vč. rozpočtu na stav. práce Uzavřeno
Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v úrovni prováděcí dokumentace stavby IS Vysoká, Pod Kostelem Uzavřeno
Rekonstukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní Uzavřeno
Revitalizace okolí památníku Uzavřeno
Nákup a dodání vybavení tříd základní školy Uzavřeno
Nákup a dodání gastro vybavení výdejny jídel Uzavřeno
Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED Uzavřeno
Strojový úklid komunikací po zimní údržbě v obci Uzavřeno
Dolní Jirčany, ul. Javorová – rozšíření veřejného osvětlení Uzavřeno
Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry Uzavřeno
Výběrové řízení na dodavatele tisku Psárského zpravodaje 10/2012-10/2015 Uzavřeno
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje Zrušeno
Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry Zrušeno
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Finské domky, Psáry Zrušeno
Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík Zrušeno
Kanalizace Psáry-páteřní sběrač Zrušeno
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Zrušeno
Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem , obec Psáry Zrušeno
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Zrušeno
Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku a výměny dešťové kanalizace Zrušeno
Obec Psáry , k.ú. Dolní Jirčany – Vodovodní řady v lokalitě Na Vyhlídce Zrušeno
„Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček a MVN Nádržka“ Zrušeno