Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Výměna 3 vchodových dveří na budově čp. 13 a čp. 12 - ul. Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
„Vypracování hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“ Uzavřeno
Výměna oken (6 ks) na budově čp. 13 v prostorách školy - ul. Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3 Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Rekonstrukce prostor veřejných toalet na OÚ Psáry Uzavřeno
Speciální dopravní technika – záchranné vozidlo JSDH Uzavřeno
Rekonstrukce rybníka Junčáku Uzavřeno
Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ Uzavřeno
Dodávka IT pro ZŠ a MŠ Psáry Uzavřeno
Vybavení kanceláří OÚ Psáry Uzavřeno
Strojové sekání příkopů pomocí příkopového ramena – Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá Uzavřeno
Dodávka kancelářského nábytku a kuchyně na Obecní úřad Psáry Uzavřeno
Výměna krytiny- koberce a PVC na Obecním úřadu Psáry Uzavřeno
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje Uzavřeno
Dodávka interiérových dveří design MASONITE vč. obložkových zárubní a kování Uzavřeno
Zpracování PD pro ÚR a SP pro stavbu dešťové kanalizace v části ul. Sluneční v délce cca 280 m Uzavřeno
Správa, údržba a dodávka klientských PC, serverů a datových rozvodů, konfigurace a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě Uzavřeno
Rekonstrukce elektroinstalace, telefonních a datových rozvodů OÚ Psáry Uzavřeno
Odvodnění povrchu komunikace Pod Kostelem v Dolních Jirčanech pomocí vsakovacích bloků Uzavřeno
Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. K Junčáku a sídl. Štědřík v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 150 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem Uzavřeno
Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v lok. Pražská-Psárskálok. Pražská-Psárská Uzavřeno
Informační a orientační systém obce Uzavřeno
Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku Uzavřeno
Aktualizace PD Sídelní zeleň v obci Uzavřeno