Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Rekonstrukce místní komunikace V Třešňovce, Dolní Jirčany Avizo
Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Výměna vodovodního potrubí – ul. Na Vápence , Psáry !!! PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK Uzavřeno
Frézování živičného povrchu a pokládka ACO – ul. Oblouková, Sportovní - Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2) Uzavřeno
Grafické práce – Kronika o historii obce Uzavřeno
Dostavba cyklostezky v obci Psáry Uzavřeno
Technický dozor stavby - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY Uzavřeno
Drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ Uzavřeno
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m Uzavřeno
Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Uzavřeno
Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Uzavřeno
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část - přípojky Uzavřeno
Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 350 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná Uzavřeno
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu stavby - Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 150 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Oprava vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Vegetační úpravy – náves Psáry Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro přípravu stavby pro akce: 1) rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry 2) rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení 3) výpočet zatížitelnost Uzavřeno
Nákup a servis multifunkčního stroje pro tisk na formáty A3 a A4 Uzavřeno
1 ks sekačky na trávu vč. žacího ústrojí zavěšeného vpředu - rider Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Horní a Na Stráni Uzavřeno
Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček a MVN Nádržka Uzavřeno
Nátěr a drobné opravy fasády objektu č.p. 13, Dolní Jirčany Uzavřeno
Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Uzavřeno
Zabezpečovací ústředny s příslušenstvím Uzavřeno
Parkové lavičky do veřejného prostoru Uzavřeno
Dřevěný altán - Štědřík Uzavřeno