Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Oprava vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Vegetační úpravy – náves Psáry Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro přípravu stavby pro akce: 1) rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry 2) rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení 3) výpočet zatížitelnost Uzavřeno
Nákup a servis multifunkčního stroje pro tisk na formáty A3 a A4 Uzavřeno
1 ks sekačky na trávu vč. žacího ústrojí zavěšeného vpředu - rider Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Horní a Na Stráni Uzavřeno
Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček a MVN Nádržka Uzavřeno
Nátěr a drobné opravy fasády objektu č.p. 13, Dolní Jirčany Uzavřeno
Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Uzavřeno
Zabezpečovací ústředny s příslušenstvím Uzavřeno
Parkové lavičky do veřejného prostoru Uzavřeno
Dřevěný altán - Štědřík Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Výměna 3 vchodových dveří na budově čp. 13 a čp. 12 - ul. Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
„Vypracování hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“ Uzavřeno
Výměna oken (6 ks) na budově čp. 13 v prostorách školy - ul. Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3 Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Rekonstrukce prostor veřejných toalet na OÚ Psáry Uzavřeno
Speciální dopravní technika – záchranné vozidlo JSDH Uzavřeno
Rekonstrukce rybníka Junčáku Uzavřeno
Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ Uzavřeno
Dodávka IT pro ZŠ a MŠ Psáry Uzavřeno
Vybavení kanceláří OÚ Psáry Uzavřeno
Strojové sekání příkopů pomocí příkopového ramena – Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá Uzavřeno
Dodávka kancelářského nábytku a kuchyně na Obecní úřad Psáry Uzavřeno
Výměna krytiny- koberce a PVC na Obecním úřadu Psáry Uzavřeno