Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště Uzavřeno
Výstavba SSZ v ul. Jílovská Uzavřeno
Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech Uzavřeno
„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“ Uzavřeno
Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa Uzavřeno
Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 300 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Stavba - Psáry, Dolní Jirčany, ulice Větrná - Vodovodní řad VVě Uzavřeno
Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno
Technický dozor investora stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Uzavřeno
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno
Natahovací kontejner Avia se sklopnými bočnicemi 12 m3 Uzavřeno
Dodávka IT pro seniory Uzavřeno
Výměna vodovodního potrubí – ul. Na Vápence , Psáry !!! PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK Uzavřeno
Frézování živičného povrchu a pokládka ACO – ul. Oblouková, Sportovní - Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2) Uzavřeno
Grafické práce – Kronika o historii obce Uzavřeno
Dostavba cyklostezky v obci Psáry Uzavřeno
Technický dozor stavby - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY Uzavřeno
Drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ Uzavřeno
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m Uzavřeno
Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Uzavřeno
Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Uzavřeno
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část - přípojky Uzavřeno
Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 350 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná Uzavřeno
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu stavby - Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 150 m2 metodou ITHR Uzavřeno