Veřejnoprávní smlouva s Městem Jílové u Prahy

Číslo jednací: 
21/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Psáry a Městem Jílové u Prahy v souladu s §63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předmětem smlouvy je vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků městem Jílové u Prahy na dobu neurčitou za 3.000,- Kč/měsíčně. .

Il. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno