zpracování žádosti o dotaci, administrace spojená s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci, administrace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele fotovoltaického systému, administrace projektu po dobu 5 let na akci: „Fotovoltaický systém v o

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
200000
Ukončení příjmu nabídek: 
18. Květen 2023 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
22. Květen 2023
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Zpracování žádosti o dotaci vč. administrace, vypracování požadovaných podkladů a příloh žádosti, administrace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele fotovoltaického systému, administrace projektu po dobu 5 let.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování žádosti vč. podkladů (energetický posudek, tech. studie a další) a administrace na dotaci na OPŽP na fotovoltaický systém na střechu budovy mateřské školky čp. 155 ul. Pražská v Psárech s tím, že přebytky vyrobené el. energie budou využity v komunitní energetice majetku obce Psáry. Zpracování projektové dokumentace pro zhotovitele, výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu vč. smlouvy, kompletace a předání podkladů RoPD pro rozhodnutí o přidělení dotace a následná administrace zakázky po dobu 5 let.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží:

  •  oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii 
  • seznam alespoň 3 obdobných zakázek,

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Jako ekonomicky nejvýhodnější stanovuje zadavatel nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění