Rámcová smlouva na dodávku drobných stavebních prací

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
4000000
Ukončení příjmu nabídek: 
6. Březen 2023 - 17:00
Datum otevření obálek: 
8. Březen 2023 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
13. Březen 2023
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Březen 2025
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je provádění drobných stavebních prací, jako jsou výkopové práce, dlaždické práce, úpravy povrchů a podlah, bourání apod.

 

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je provádění drobných stavebních prací, jako jsou výkopové práce, dlaždické práce, úpravy povrchů a podlah, bourání na dobu max. 2roky, nebo do dosažení limitu výše plnění (co nastane dříve).
 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění