Zpracování žádosti o dotaci, administrace spojená s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci, administrace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele fotovoltaického systému, administrace projektu po dobu 5 let na akci: „Fotovoltaický systém v o