Usnesení zastupitelstva č. 3-2013 + zápis + video

Datum: 
17.04.2013

Usnesení zastupitelstva č. 3-2013 + zápis + video

Video: 

1. Úvod
Download video

2. Zpráva o činnosti obce
Download video

3. Zpráva o činnosti finančního výboru
Download video

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Download video

5. Kupní, směnné a darovací smlouva
Download video

6. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Central Group s.r.o.
Download video

7. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Hypos + poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry a Domovem Laguna na rok 2013
Download video

8. Odměny členům výborů a komisí
Download video

9. 2. rozpočtové opatření na rok 2013
Download video

10. Schválení roční účetní závěrky
Download video

11. Souhlas s podáním žádostí o dotace z MAS Ríčansko
Download video

12. Architektonická soutěž o návrh na novou základní školu
Download video

13. Architektonická soutěž o návrh na novou základní školu
Download video

14. Závěr
Download video