Usnesení zastupitelstva č. 1-2017 + zápis + video

Datum: 
22.02.2017

Usnesení zastupitelstva č. 1-2017

Video: 

1. část - Zpráva starosty a místostarostky o činnosti obce
Download video

2. část - Zpráva kontrolního a finančního výboru
Download video

3. část - nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany, rozdělení organizace
Download video

4. část- dotace spolkům, veřejnoprávní smlouva Laguna a další
Download video