Dodatek Č. 1 směrnice č. U-4 Hospodaření s majetkem

Směrnice Obce Psáry
HM/2014
Hospodaření s majetkem