Májové slavnosti

Datum: 
Sobota, 21 Květen, 2022 (Celý den)

Zveme vás na Májové slavnosti, které se letos budou konat 21.5. na dolnojirčanské návsi. Těšit se můžete bohatý program, kouzelníka, vystoupení dětí z mateřské a základní školy, taneční skupiny Hazard a Věčné mládí, divadlo, dílničky pro děti, pouťové atrakce a stánky se spoustou dobrot k jídlu i pití.

Příměstské tábory 2022 - Registrace

On-line přihlašování na příměstské tábory a prázdninovou školku ZAHÁJENO. 

Pokud je u vybraného termínu hláška, že turnus je obsazen, zvolte variantu "NÁHRADNÍCI - přihlašujete se jako náhradník". Pokud se místo uvolní, dáme vám vědět!

Prázdninové programy jsme připravili jako již tradičně ve spolupráci s Dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos, MŠ Štědřík a dalšími lektory. 

Částečná uzavírka návsi v Psárech-kruhový objezd

Ve dnech 11.-18.5.2022 bude částečně uzavřena  silnice č. II/105 ul. Psárská a III/1051 ul. Kutná - okružní křižovatka na návsi v Psárech. Důvodem je oprava vodovodu. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením.

úplná uzavírka komunikace silnice č. III/00315 Libeř

Ve dnech 21.- 23.5.2022 bude komunikace III/00315 v Libři zcela uzavřena. Důvodem je provádění protismykového nátěru.

Částečná uzavírka ulice Pražská/Psárská

Z důvodu oprav vodovodu v rámci reklamačního řízení bude silnice II/105 - ulice Pražská/Psárská od křížení s ulicí Pd Vápenkou ke křížení s ulicí K Junčáku v  termínu od 2.5.2022 do 6.6.2022 po částech uzavřena. Doprava bude vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením s dynamickým provozem. Zhotovitel stavby je IMOS Brno, a.s. a odpovědnou osobou je pan Jaromír Petrlík, tel. 731548421.

Na Stráni

V pondělí 2.5.2022 bude od 8:00 hod. do 12:00 hod. probíhat v ulici Na Stráni strojové čištění kanalizace. V místech, kde se silnice zužuje nebude možné čistící stroj objet a bude potřeba cca vždy 20 minut vyčkat. Počítejte prosím s možností zdržení.

Částečná uzavírka Psáry náves - havárie

Z důvodu havárie na vodovodní šachtě umístěné na kruhové křižovatce silnic II/105 a III/3058 bude v termínu 11.-18.5.2022 částečně uzavřena náves v Psárech. Doprava bude řízena semafory. Odpovědná osoba je Ing. František Navrátil (IMOS Brno a.s ) tel.602756098.

Oprava komunikce II/105

Tuto sobotu, tj. 23.4.2022, bude probíhat oprava špatně provedeného vodorovného dopravního značení silnice č. II/105 (ulice Pražská - Psárská), v úseku od sídliště Štědřík po Psárskou náves, a z tohoto důvodu bude na této komunikaci provoz částečně omezen. V úterý, tj, 26.4.2022 bude, na křižovatce s ulicí Psárská, zaasfaltován překop v ústí ulice Pod Vápenkou.

Oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí

Od 31.3.2022 do 7.4.2022 bude probíhat oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí. V pracovní době bude ulice pro průjezd uzavřena, obyvatelům bydlícím v tomto úseku bude průjezd umožněn, po pracovní době v odpoledních hodinách bude průjezdná. Dne 5.4.2022, z důvodu pokládky nového povrchu, pak bude v pracovní době uzavřena zcela.

Rekonstrukce ulice Hlavní v úseku od č.p. 22 po č.p. 67

Od 4.4.2022 do 22.5.2022 bude probíhat rekonstrukce ulice Hlavní v délce cca 130 m od č.p. 22 (restaurace Na Kopečku) po č.p. 67 (křižovatka s ulicí K Junčáku). Po tuto dobu bude tato část ulice neprůjezdná, objízdné trasy budou vyznačeny.

Nalezeny klíče v ul. Jílovská139

Hledá se majitel klíčů. K vyzvednutí na tel.: 737 741 446

Částečná uzavírka ulice Pražská u nové školy do 23. 4. 2022

V termínu od 19.4. do 23.4.2022 bude částečně uzavřena ulice Pražská v Dolních Jirčanech (na úrovni protihlukové stěny u ZŠ Amos od kamerového systému v délce cca 210 m směrem na Jesenici. Místo bude průjezdné jedním jízdním pruhem o šířce 3,25 m. Důvodem je reklamace povrchu komunikace II/105. Stavbu bude provádět firma PORR a.s.,pod vedením stavbyvedoucího pana Petra Kalného tel.: 602 668 768.

Uzavírka silnice Radlík - Libeř

Od 4.4.2022 do 30.4.2022 bude uzavřena silnice III/00315 v úseku od křižovatky silnice III/00315 se silnicí II/105 (U Ručiček) po začátek obce Libeř. Jedná se o úpravy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavbu provede firma HES Stavební s.r.o. pod vedením stavbyvedoucího pana Michala Jakubce, tel.: 732 116 479

 

Stavba "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov"

Dne 28.3. 2022 započnou práce na stavbě "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov". Upozorňujeme, že v okolí stavby je potřeba dbát na zvýšenou pozornost.

Část :  objekt D – hospodářská budova, objekt E – hospodářská budova - stodola 

Demoliční práce budou započaty postupným rozebíráním krovů dvou budov. Dále bude prováděno postupné bourání a rozebírání zděných konstrukcí budov.

Harmonogram prací předpokládá pohyb techniky po dobu 2-3 týdnů.

Zodpovědná osoba za prováděné práce:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s  r.o.

                         Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

                         Zastoupená:  Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

                         Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

                         IČO:  45792348

Zodpovědná osoba ve věcech stavby : Ing. Lukáš Jágr 603 182 450

Adaptační skupina pro ukrajinské děti

Adaptační skupinu pro ukrajinské děti otevíráme od pondělí 21. března

Skupina bude fungovat v prostorách ZŠ Amos každý všední den od 8 do 17 hodin. Pokud byste chtěli na provoz adaptační skupiny přispět, budeme rádi za výtvarný a rukodělný materiál všeho druhu, případně za finanční příspěvek na stravování dětí. Mzdu ukrajinské paní učitelky hradí obec.

Materiální pomoc je možné přinést přímo do školy, pokud chcete přispět finančně, napište na asistentkaatpsary [dot] cz pro uzavření darovací smlouvy.

ZÁJEMCI O MÍSTO V ADAPTAČNÍ SKUPINĚ se mohou hlásit na mail betakovaatpsary [dot] cz