Příprava strategického plánu obce Psáry

Obec Psáry připravuje nový strategický plán svého rozvoje pro další zhruba desetileté období. Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec pro konkrétní aktivity, které by měly být v příštích letech realizovány.

Názor obyvatel obce považujeme v této věci za velice důležitý, proto bychom rádi požádali o účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím ON-LINE FORMULÁŘE, odkaz zde: https://forms.gle/UnDu6Beo1DCzHgoe8

Příměstské tábory 2022 - Registrace

Volná místa

11. – 15. 7. Cesta do Pravěku 

 25. – 29. 7. Pozorujeme přírodu 

 8. – 12. 8. Cestování časem 

Pokud je u vybraného termínu hláška, že turnus je obsazen, zvolte variantu "NÁHRADNÍCI - přihlašujete se jako náhradník". Pokud se místo uvolní, dáme vám vědět!

Prázdninové programy jsme připravili jako již tradičně ve spolupráci s Dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos, MŠ Štědřík a dalšími lektory. 

Uzavření Sběrného dvora

Ve středu dne 6.7.2022 bude, z důvodu státního svátku, Sběrný dvůr uzavřen.

Letní kino zrušeno

Pro nepřízeň počasí se ruší dnešní promítání v letnim kině. Děkujeme za pochopení.

Zápis do dětských skupin 2022/2023

Zápis do dětských skupin Klubíčko, Michael a Rafík probíhá opět koordinovaně on-line prostřednictvím formuláře níže.

Termín zápisu od 15.6. do 15.7. 2022. Pořadí přihlášek nemá na přijetí vliv.

Stavební práce firmy Imos

Dle sdělení stavbyvedoucího Petrlíka uvádíme harmonogram stavebních prací na opravě vodovodního přivaděče před OU. Zda je tato závada konečná uvidíme až po tlakových zkouškách vodovodu.
20.6.2022 – osazení DIO – příprava pro zahájení demontáže vzdušníku a šoupěte, výkop
21.6.2022 – výkopové práce, souběžně případné provedení navrtání odvětrání šachty v KO
22.6.2022 – výkopové práce+ demontáž vzdušníku, šoupěte, osazení X kusu pro odzkoušení
23.6.2022 – předpoklad zkoušky plynem posledního úseku, montáž šoupěte a vzdušníků
24.6.2022 – zásyp výkopu (dobetonování), dokončení prací zmiňované poruchy

Havárie Vody Štědřík/ V Zahradách

V pátek 17.6. došlo k poruše dávkování vzduchu do tlakové nádrže na UV Tondach. Dodavatel pitné vody nás informoval, že závadu odstranil.
Z neděle na pondělí se závada opakovala a do potrubí se dostal čistý vzduch, který slouží pro vyrovnání tlaku.
V pondělí ráno byla zavezena mateřská školka cisternou s pitnou vodou a následně sídliště Štědřík. Zároveň byla do lokality puštěna voda z dalších zdrojů.

Bohužel toto řešení je jen krátkodobé, jelikož vydatnost zdrojů vody se nachází na hraně únosnosti. Tento stav vyřeší pouze nový zdroj vody z posázavského vodovou, který bude zpuštěn po opravách fy IMOS.

Vzhledem k extrémně teplým dnům stoupá spotřeba vody a proto vás prosím, šetřete vodou. Pokud by neklesla spotřeba vody může dojít k totálnímu výpadku v zásobování katastru obcí Psáry Dolní Jirčany (tzv. Black out).

Miroslav Pašek
vedoucí provozu vodovody & kanalizace

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, 252 50 Vestec
tel.: +420 725 315 646
e-mail: miroslav [dot] pasekattsdb [dot] cz, web: www.tsdb.cz

Havárie na vodovodním řadu z Tondachu

Havárie na vodovodním řadu je v řešení, cisterny budou přistaveny na Sídl. Štědřík.

Oprava chodníku v ulici Kutná

Dne 21.6.2022 (úterý) budou zahájeny práce na opravě chodníku v ulici Kutná. Upozorňujeme, že bude omezena možnost tento chodník používat a prosím o zvýšenou pozornost při průchodu. Předpokládané ukončení prací je 26.6.2022 (neděle).

Otevření obchodu Freta v Psárech

Předáváme dnešní informace od majitelů obchodu v Psárech na návsi. Mújobchod je opraven a ve čtvrtek  23. 6. opět otevírá.

Ulice Pod Vápenkou

Po řadě urgencí, dopisů na ředitelství Imosu a zápisů do stavebního deníku s požadavkem na předání funkčního díla vodovodu a opravu ulice Pod Vápenkou, dnes konečně oprava vozovky společností Imos započala. Vodovod stále firma Imos nepředala.

Zemřel starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalik

Dne 12.6.2022 nás opustil Věslav Michalik (59), dlouholetý starosta Dolních Břežan. 

 

Dočasné uzavření obecní knihovny

V úterý 14. června a ve čtvrtek 16. června bude zavřena obecní knihovna v ZŠ Amos.

Částečná uzavírka ulice Pražská/Psárská

Z důvodu oprav vodovodu v rámci reklamačního řízení bude silnice II/105 - ulice Pražská/Psárská od křížení s ulicí Pd Vápenkou ke křížení s ulicí K Junčáku v  termínu od 6.6.2022 do 31.7.2022 po částech uzavřena. Doprava bude vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením s dynamickým provozem. Zhotovitel stavby je IMOS Brno, a.s. a odpovědnou osobou je pan Jaromír Petrlík, tel. 731548421.

Adaptační skupina pro ukrajinské děti

Adaptační skupinu pro ukrajinské děti otevíráme od pondělí 21. března

Skupina bude fungovat v prostorách ZŠ Amos každý všední den od 8 do 17 hodin. Pokud byste chtěli na provoz adaptační skupiny přispět, budeme rádi za výtvarný a rukodělný materiál všeho druhu, případně za finanční příspěvek na stravování dětí. Mzdu ukrajinské paní učitelky hradí obec.

Materiální pomoc je možné přinést přímo do školy, pokud chcete přispět finančně, napište na asistentkaatpsary [dot] cz pro uzavření darovací smlouvy.

ZÁJEMCI O MÍSTO V ADAPTAČNÍ SKUPINĚ se mohou hlásit na mail betakovaatpsary [dot] cz