Žádost o informace - řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Nikola Alferyová
Kontakt
Jméno: 
Arnika-Centrum pro podporu občanů
IČ: 
75054841
Žádost

Dobrý den.

Dovolujeme si ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“) podat tuto žádost o informace, která se vztahuje k řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji (v podrobnostech si můžete přečíst přiložený dopis). Prosíme vás o tyto informace:

1.     Seznam změn územního plánu Vaší obce, které byly schváleny od jeho platnosti doposud.

2.     Seznam usnesení zastupitelstva a rady, které se těchto změn týkaly.

3.     Seznam případných kupních či nájemních či jiných smluv, které se týkaly převodu práv či umožnění nakládání s pozemky dotčenými změnou územního plánu (tj. kupř. nájemní či kupní smlouvy s developery, které se týkaly pozemku, u kterého došlo před nebo po uzavření dané smlouvy ke změně územního plánu).

4.     Pokud byly některé změny územního plánu zrušeny soudem, prosíme o čísla jednací daných rozhodnutí soudu.

5.     Pokud jste v územním plánu využili regulativu „podmíněnost staveb“ - možnost výstavy za určitých podmínek, prosíme o sdělení, jak konkrétně byl tento regulativ v územním plnu využit. Zajímá nás především, jestli je kupř. ve Vašem územním plánu podmíněna další rezidenční výstavba připojením oblasti na kanalizaci, vybudování komunikace, vyřešením dopravního napojení oblasti, vybudováním přivaděče vody, vybudováním ČOV a podobně.

6.     Pokud Vaše obec uzavřela s investory tzv. plánovací smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, prosíme o seznam těchto uzavřených smluv a o informaci s kým byly uzavřeny a data jejich uzavření. Pokud máte smlouvy v elektronické podobě, a proto je to pro Vás časově možné, prosíme o jejich poskytnutí.

7.     Pokud Vaše obec uzavřela s investory jakoukoli smlouvu o spolupráci týkající se realizace záměru investora (např. se smlouva týká výstavby občanské vybavenosti), prosíme o poskytnutí jejich seznamu včetně data uzavření smlouvy a informace, s kým byla uzavřena. Pokud máte smlouvy v elektronické podobě, a proto je to pro Vás časově možné, prosíme o jejich poskytnutí.

8.     Pokud ve Vaší obci proběhlo referendum týkající se územního rozvoje obce, prosíme o sdělení této informace a sdělení, kdy referendum proběhlo, jaká byla otázka, o níž se hlasovalo a jaký byl výsledek. Pokud byla na základě výsledku referenda přijata navazující usnesení zastupitelstva, prosíme o jejich poskytnutí.

 

Za poskytnutí těchto informací nejlépe v elektronické podobě nebo podobě konkrétního odkazu předem velmi děkujeme.

Přiložené soubory: